Vårt styrdokument är läroplanen och för att vi ska få en så bra kvalité som möjligt har vi fokusområden som vi koncentrerar oss lite extra på under perioder. Det gör att vi, pedagoger, föräldrar och barn strävar åt samma håll och att vi regelbundet går igenom strävansmålen tillsammans för att planera, utföra och utvärdera undervisningen. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

På Trollgården vill vi att barnen ska känna glädje och delaktighet i sin egen vardag för att tillsammans kunna växa som individ. Vår värdegrund TAGE står för Trygghet, Ansvar, Glädje och Empati, det genomsyrar hela vår verksamhet.


Vi tycker om att arbeta i projekt. Det innebär att vi under en obegränsad tid arbetar med fokus på ett visst område. Barnens intressen är utgångspunkt och projektet kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad man tillsammans upptäcker och utforskar. Genom att arbeta utforskande och processinriktat med olika projekt tar vi tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Barn lär i ett socialt sammanhang, i nära interaktion med andra människor och är själva medskapare av sin kunskap.

Vi vistas mycket ute i skogen då vi har en fantastisk utemiljö med exempelvis tre sjöar i närområdet. En gång i veckan har barnen med sig egen lunchmatsäck, vilket gör att vi kan förlänga vår pedagogiska verksamhet där vi befinner oss just då.