Trollgården är ett föräldrakooperativ som grundades 1994 och består av fyra pedagoger och 18-20 barn i åldrarna 1-5 år.

Trollgården drivs av föräldrar tillsammans med förskolans personal. Detta samarbete gör att du som förälder får en fördjupad insyn i verksamheten.

Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger hos personalen medan organisatoriska frågor ligger hos styrelsen som består av föräldrar.

Föräldrarna har åtaganden som exempelvis: städning, jour, mindre underhåll samt styrelseuppdrag.